top of page
kerncentrale energie doel (c) thinkstock_edited_edited.jpg

STOP DE KERNUITSTAP!

De federale regering kondigde met groot lawaai haar "akkoord" met Engie aan. In realiteit blijkt dit een head of terms. Een niet bindend document waarin zelfs de prijs voor de verlenging van onze broodnodige kerncentrales niet werd vastgelegd. Sterker nog op 31 januari sloot de regering Tihange 2 definitief. Nadat de regering vorig jaar ook Doel 3 al definitief ontmantelde. Kernenergie is goedkoop, betrouwbaar en klimaatvriendelijk. De energiecrisis raakt alle Vlamingen en de prijzen zijn nog steeds enorm hoog. Tegelijkertijd mogen we de negatieve gevolgen op het klimaat van een kernuitstap niet uit het oog verliezen. Het is duidelijk. We hebben onze kerncentrales nodig en van deze federale regering, die op basis van dogma's bestuurt, zal het niet komen. Daarom eist Jong N-VA:

- Dat de wet op de kernuitstap eindelijk wordt afgeschaft.

- Dat onze kerncentrales maximaal worden opengehouden en er dus geen enkele definitief wordt gesloten.

- Dat de bevoegdheid energie volledig wordt overgeheveld naar de gewesten.

 

- Dat er net zoals in verschillende andere Europese landen wordt geïnvesteerd in de bouw van nieuwe kerncentrales. 

Bedankt dat je ons helpt het verschil te maken!

bottom of page