top of page
kerncentrale energie doel (c) thinkstock_edited_edited.jpg

FEITEN OVER KERNENERGIE

- Kernenergie was in 2022 ondanks de sluiting van Doel 3 in september goed voor 47,3% van de elektriciteitsvoorziening in ons land.47

- Het aandeel van windenergie in onze elektriciteitsproductie bedroeg in 2022 slechts 12,5% dat van zonne-energie 7,5%. Daartegenover werd maar liefst 26,9% van onze elektriciteit in gascentrales opgewekt.

 

- De capaciteit van offshore windenergie zal ten vroegste in 2027 bij de bouw van nieuwe windmolenparken op zee stijgen. 

- Kernenergie is een betrouwbare energiebron. Onze kerncentrales behaalden in 2022 een capaciteitsfactor (dat wil zeggen effectief opgewekt vermogen ten opzichte van de maximaal technisch mogelijke opwekking) van 82%. In vergelijking gascentrales behaalden slechts een capaciteitsfactor van 46,7%. Voor wind- en zonne-energie lag deze capaciteitsfactor nog beduidend lager. 

- Zowel Frankrijk als Nederland kiezen ervoor om in te zetten op de bouw van nieuwe kerncentrales.

- In de Verenigde Staten zijn kerncentrales 80 jaar operatief. Doel 3 en Tihange 2 werden na 40 jaar gesloten.

- Experten voorspellen dat we omwille van de kernuitstap al in 2024 een energietekort zullen hebben. In 2026 zou dit tekort zelfs oplopen tot 3.5GW.

- Door de kernuitstap zal ons land minstens op korte termijn net meer afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.

bottom of page